Ondernemers moeten op een verantwoordelijke manier omgaan met de zelfscankassa’s

Ontlast winkelpersoneel door het inzetten van beveiligers of hosts

In de wereld van de retail is het geen verrassing dat veel ondernemers worstelen met de implementatie van zelfscankassa’s. Nieuwe technologieën brengen vaak uitdagingen met zich mee, en deze zelfscankassa’s vormen daarop geen uitzondering. Afgezien van de zorgwekkende gevolgen op het gebied van derving, is veiligheid een aspect dat zeker niet mag worden verwaarloosd bij de introductie van deze nieuwe technologie. Helaas staat dit aspect momenteel ter discussie, vooral onder de werknemers in de retailomgeving, en dat in een tijd waarin goed personeel al redelijk schaars is.

Het uitvoeren van steekproeven en controlebezoeken wordt vaak toevertrouwd aan ongetraind personeel, wat voor werknemers, vooral als ze jong en onervaren zijn, een onaangename ervaring kan zijn, vooral als de gecontroleerde winkelier, op zijn zachtst gezegd, negatief reageert.

Eerder dit jaar riep de Volkskrant in een artikel (lees het hier) op om positieve prikkels aan de controle toe te voegen, bijvoorbeeld door een korting van 2 tot 5 procent van het te betalen bedrag aan te bieden bij een geslaagde controle. Bij Maximum Security zijn we echter van mening dat de verantwoordelijkheid voor het personeel bij de (retail) ondernemer zelf moet liggen, om het personeel uit dergelijke situaties te halen. Dit betekent niet dat positieve beloningen moeten worden uitgesloten; ze kunnen nog steeds worden toegepast om de winkelervaring op een positieve manier te beïnvloeden, vooral gezien de huidige inflatie ;).

Bij Maximum Security zijn we ervan overtuigd dat retailers bij het gebruik van zelfscankassa’s een beroep moeten doen op getraind personeel, bij voorkeur in de vorm van een host. Hiermee willen we benadrukken dat dit niet per se een beveiliger hoeft te zijn, maar eerder een host met gastvrijheid die getraind is om adequaat te handelen bij calamiteiten, proactief en servicegericht is, en daarmee het winkelpersoneel volledig kan ontlasten.

Door de inzet van hosts kunnen retailers verschillende voordelen behalen. Allereerst kunnen zij de veiligheid in de winkel waarborgen door getraind personeel dat snel en effectief kan reageren in geval van problemen. Ten tweede kunnen hosts een positieve klantbeleving creëren door klanten te assisteren en eventuele vragen te beantwoorden, waardoor de algehele tevredenheid stijgt. Bovendien kan de inzet van getraind personeel de druk op het reeds overbelaste winkelpersoneel verminderen, wat op zijn beurt kan leiden tot een betere werkomgeving.

Wil je meer weten over onze oplossingen met betrekking tot zelfscankassa’s? Neem dan contact met ons op of bezoek onze oplossingspagina. Bij Maximum Security staan we klaar om je te helpen bij het creëren van een veiligere, efficiëntere en aangenamere winkelomgeving voor zowel je personeel als jouw klanten.

Vond je deze blog interessant?

Deel hem via onderstaande kanalen!

Bekijk hier onze andere blogs

Straatcoaches: Een preventieve aanpak voor een veilige, aangename en leefbare openbare ruimte in steden

Efficiëntie en flexibiliteit: de voordelen van persoonsgebonden beveiligingspassen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Wil je ons wat vragen? Stel je vraag in het contactformulier en dan komen we er zo snel mogelijk op terug of vraag hier een beveiligingsadviesgepsrek aan.

Simon van der mars

Maximum Group - beeldmerk - groen

De kansen en bedreigingen voor jouw organisatie in kaart brengen?

Vraag een beveiligingsadviesgesprek aan!