De uitdaging voor gemeenten

Beveiliging buiten opvanglocaties faciliteren in het kader van de spreidingswet

Met de invoering van de spreidingswet streeft Nederland naar een gelijkmatige verdeling van de opvang van asielzoekers over het land. Voorheen moest het COA actief gemeenten benaderen om hen te bewegen tot het realiseren van opvanglocaties. Nu is het echter aan elke gemeente om te verkennen of zij een dergelijke voorziening kunnen realiseren. Terwijl grotere gemeenten hier mogelijk minder moeite mee hebben, rijzen er voor middelgrote tot kleine gemeenten vragen over de veiligheidsaspecten.

Draagvlak creëren onder inwoners en lokale ondernemers

Binnen de opvanglocaties zelf regelt het COA de beveiliging, maar buiten deze locaties blijft de vraag hoe dit georganiseerd wordt. In een tijd waarin er al een tekort aan handhavers is op sommige plekken in Nederland, wordt proactieve beveiliging steeds belangrijker.

Met name voor kleinere gemeenten zal de impact van deze nieuwe wetgeving significant zijn. Het is aan de gemeenten om hier draagvlak te creëren onder burgers door de juiste beveiligingsaanpak en -inzet. Maximum Group staat klaar om gemeenten te ondersteunen met beveiligingsplannen onder de noemer van #vraaghetmax. Hieronder bieden we een kort advies aan op basis van twee van onze oplossingen.

Sus-teams inzetten als gemeente

Sus-teams zijn effectief in het voorkomen van escalaties en het creëren van een veiligere omgeving. Ze kunnen vroegtijdig situaties sussen en corrigeren, waardoor overlastgevend gedrag afneemt en de pakkans van potentiële daders bij escalatie wordt verhoogd. Het inschakelen van een Sus-team kan helpen bij het verminderen van gewelds- en overlastincidenten in jouw gemeente. Bovendien registreren en rapporteren de SUS-TEAMS ook hun bevindingen en delen deze met de gemeente voor verdere opvolging. Daarnaast zijn het vertrouwde personen waarbij inwoners en lokale ondernemers terecht kunnen met hun zorgen of vragen.

Straatcoaches inzetten als gemeente

Straatcoaches zijn een goede oplossing om de veiligheid en leefbaarheid in risicowijken en openbare ruimten te verbeteren. Ze fungeren als de ogen en oren van de wijk en onderhouden nauwe contacten met hulpdiensten. Door hun aanwezigheid kunnen zij preventief optreden bij ongeregeldheden en het veiligheidsgevoel van burgers vergroten. Ook straatcoaches nemen hun bevindingen op en delen deze met de gemeente voor verdere acties. Tevens zijn zij beschikbaar als vertrouwde personen waar inwoners en lokale ondernemers met hun zorgen of vragen terecht kunnen.

Wil je meer informatie over de beste oplossing voor jouw gemeente met betrekking tot het veilig opvangen van asielzoekers en het waarborgen van de veiligheid voor zowel de asielzoekers als de burgers? Vraag dan een adviesgesprek aan of neem hier contact met ons op.

Vond je deze blog interessant?

Deel hem via onderstaande kanalen!

Bekijk hier onze andere blogs

Straatcoaches: Een preventieve aanpak voor een veilige, aangename en leefbare openbare ruimte in steden

Efficiëntie en flexibiliteit: de voordelen van persoonsgebonden beveiligingspassen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Wil je ons wat vragen? Stel je vraag in het contactformulier en dan komen we er zo snel mogelijk op terug of vraag hier een beveiligingsadviesgepsrek aan.

Simon van der mars

Maximum Group - beeldmerk - groen

De kansen en bedreigingen voor jouw organisatie in kaart brengen?

Vraag een beveiligingsadviesgesprek aan!