Beveiliging zelfscankassa's

In de (high-volume) Retail zijn we inmiddels allemaal goed bekend met de zelfscankassa’s en het (on)gemak dat hierbij komt kijken. Enerzijds is de zelfscankassa ontstaan vanuit de vraag van de consument, en anderzijds als antwoord op het stijgende personeelstekort dat ook bij veel retailers een rol speelt. Een goede oplossing, zeker met het oog op de toekomst. Maar welk resultaat heeft deze digitalisering op het veiligheidsgevoel en de derving binnen de winkels en hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? Want alleen al in 2022 is het aantal winkeldiefstallen met 30% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. En hoe zorg je ervoor dat winkelmedewerkers zich veilig voelen wanneer ze de consument moeten aanspreken bij een steekproef controle of mogelijk onvoldoende scannen van producten?

Beveiliging zelfscankassa's

In de (high-volume) Retail zijn we inmiddels allemaal goed bekend met de zelfscankassa’s en het (on)gemak dat hierbij komt kijken. Enerzijds is de zelfscankassa ontstaan vanuit de vraag van de consument, en anderzijds als antwoord op het stijgende personeelstekort dat ook bij veel retailers een rol speelt. Een goede oplossing, zeker met het oog op de toekomst. Maar welk resultaat heeft deze digitalisering op het veiligheidsgevoel en de derving binnen de winkels en hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? Want alleen al in 2022 is het aantal winkeldiefstallen met 30% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. En hoe zorg je ervoor dat winkelmedewerkers zich veilig voelen wanneer ze de consument moeten aanspreken bij een steekproef controle of mogelijk onvoldoende scannen van producten?

Beveiligingsmedewerkers inzetten bij zelfscankassa's

Maximum Security herkent de problemen die ondernemers ervaren bij het omarmen van deze digitaliseringsslag binnen de winkel. Wij herkennen niet alleen de problemen op het gebied van derving, maar ook de uitdaging als het gaat om het creëren van een veilige werkomgeving voor winkelmedewerkers. Het gebeurt regelmatig dat een steekproef tot irritatie leidt bij het winkelend publiek. Medewerkers komen in een onaangename situatie waarvoor ze niet zijn opgeleid en vaak missen ze de levenservaring. De zelfscankassa legt een grotere verantwoordelijkheid bij de consument en vergroot daardoor de kans dat hier bewust of onbewust fouten worden gemaakt. Het winkelpersoneel dient de klant hierop in het openbaar aan te spreken, wat kan resulteren in onplezierige en ook ongewenste situaties.
 
In tegenstelling tot winkelmedewerkers zijn beveiligingsmedewerkers onafhankelijk en getraind in het aanspreken van mensen in het algemeen en winkelend publiek in het bijzonder. Het omgaan met dergelijke situaties maakt deel uit van de taak van de beveiliger. Ze hebben ervaring in het omgaan met onbegrip, boze of agressieve reacties van het winkelend publiek. Het uitvoeren van steekproeven gebeurt met een publieksvriendelijk verzoek en de bijbehorende glimlach.

Retail interventie team

Het inzetten van winkelbeveiligers voor een (preventieve) veilige winkelomgeving en het tegengaan van derving is momenteel vooral een oplossing die wordt toegepast als er al actie wordt ondernomen. Maximum Security legt de lat hoger door expliciet de focus te leggen op gastheerschap. Het gastheerschap dat onze beveiligers als extra kwaliteit hebben, is een enorme toegevoegde waarde. Naast surveilleren, inspecteren en monitoren zijn de beveiligers ook in staat om op te treden als gastheer en broodnodige ondersteuning te bieden bij de zelfscankassa’s. Vooral bij nieuwe technologieën en technieken is het prettig voor winkelbezoekers om menselijke ondersteuning te ontvangen in situaties waarin fouten kunnen worden gemaakt of waar net iets meer persoonlijke aandacht nodig is. 
 
Een van de belangrijkste aandachtspunten waarop wij ons richten, blijft het bieden van een veilige omgeving voor winkelpersoneel. Vanwege het gebrek aan (levens)ervaring bij de eigen medewerkers is de kans groot dat irritatie bij de consument kan leiden tot een geëscaleerde situatie. Om een passende oplossing te vinden voor zowel veiligheid, service als derving, is elke situatie uniek. Daarom heeft de retailer de keuze om beveiligers, hosts, of een combinatie van beide in te zetten, waarbij de host echt fungeert als gastvrouw of gastheer, met de nadruk op fysieke aanwezigheid en proactieve servicegerichtheid, zonder enige beveiligingstaak om zo het personeel te ontlasten.
 
Naast de beveiliging van zelfscankassa’s leveren wij ook andere beveiligingsdiensten, zoals winkelbeveiliging.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Binnen de Retail heeft Maximum Group al veel ervaring met mooie referenties die ook worden ondersteund op het gebied van winkelbeveiligingRIT-teamsobjectbeveiliging. Omdat beveiligingsvraagstukken in iedere situatie verschillen en gepast advies de norm is, nodigen wij je graag uit voor een vrijblijvend adviesgesprek. Zo bepalen we gezamenlijk welke oplossing het beste aansluit op jouw uitdaging. .

Jordi Kroon

Maximum Group - beeldmerk - groen

De kansen en bedreigingen voor jouw organisatie in kaart brengen?

Vraag een beveiligingsadviesgesprek aan!