Straatcoaches

Wethouders geven aan dat veel inwoners in steden zich onveilig voelen vanwege een gebrek aan politieagenten of boa’s die voortdurend aanwezig kunnen zijn in risicowijken. Alleen camerabeveiliging blijkt onvoldoende om het veiligheidsgevoel te verbeteren. Om de criminaliteitscijfers te verlagen en meer mensen, vooral in de avonduren, veilig op straat te houden, bieden straatcoaches de perfecte oplossing. Maar waarom? En hoe gaan zij te werk?

Straatcoaches

Wethouders geven aan dat veel inwoners in steden zich onveilig voelen vanwege een gebrek aan politieagenten of boa’s die voortdurend aanwezig kunnen zijn in risicowijken. Alleen camerabeveiliging blijkt onvoldoende om het veiligheidsgevoel te verbeteren. Om de criminaliteitscijfers te verlagen en meer mensen, vooral in de avonduren, veilig op straat te houden, bieden straatcoaches de perfecte oplossing. Maar waarom? En hoe gaan zij te werk?

DE-ESCALATIE VOOR EEN VEILIG GEVOEL

Een preventieve manier van beveiligen: straatcoaches werken in opdracht van de gemeente en hebben geen bevoegdheden, maar onderhouden korte lijntjes met de hulpdiensten voor het geval er iets gebeurt. Ze fungeren als de ogen en oren van de wijk waar ze worden ingezet. Door zorgvuldige selectie, voortdurende ontwikkeling van onze medewerkers en objectieve beoordeling vergroten we de effectiviteit en betrouwbaarheid van het toezichthoudende proces.

Onze focus ligt natuurlijk op de-escalatie bij ongeregeldheden, maar juist het aanbieden van gastheerschap om optimale veiligheid te bieden, in combinatie met een aangename en leefbare omgeving, zorgt er echt voor dat we preventief werk kunnen verrichten.

TOEZICHTHOUDERS ALS MENSELIJKE VERBINDER MET DE WIJK

De straatcoaches in de openbare ruimten vervullen hun rol als gastheer door hartelijk te begroeten, dienstbaar en behulpzaam te zijn en nauwkeurige informatie te verstrekken over de omgeving en voorzieningen. Ze verhogen het veiligheidsgevoel door toezicht te houden en handhaven regels en voorschriften. De straatcoaches zijn hoffelijk naar alle aanwezigen en vragen om feedback om de dienstverlening te verbeteren.

Naast winkelbeveiliging leveren wij ook andere beveiligingsdiensten, zoals objectbeveiliging en bouwplaats beveiliging.

HOE BORGEN WIJ DE KWALITEIT VAN ONZE BEVEILIGERS?

Bij Maximum Security zetten we onze straatcoaches/beveiligers optimaal in door middel van coaching on the job, rollenspellen, feedback en evaluaties. Onze projectleider loopt regelmatig met straatcoaches mee, evalueert hun handelen en geeft individuele feedback om vaardigheden te verbeteren. We organiseren rollenspellen en verzamelen voortdurend feedback van opdrachtgevers om gerichte trainingen aan te bieden en de dienstverlening te verbeteren. Evaluaties meten de effectiviteit van trainingen en cursussen. Met deze aanpak streven we ernaar onze beveiligers optimaal voor te bereiden, zodat ze professioneel en met vertrouwen hun taken uitvoeren en hoogwaardige beveiligingsdiensten aan onze klanten leveren.

NEEM CONTACT MET ONS OP

Onze straatcoaches spelen een actieve rol bij het verminderen van overlast en het creëren van een aangename openbare omgeving door preventief te werk te gaan. Dit doen ze door een combinatie van gastvrij optreden, toezicht, communicatie, samenwerking en monitoring. Ze nemen verschillende maatregelen om bewoners, bezoekers en ondernemers minder overlast te laten ervaren in de aangewezen openbare ruimten. Ben je als gemeente of andere organisatie geïnteresseerd om hierover met ons in gesprek te gaan? Neem dan vrijblijvend contact op of vraag een adviesgesprek aan!

Jordi Kroon

Maximum Group - beeldmerk - groen

De kansen en bedreigingen voor jouw organisatie in kaart brengen?

Vraag een beveiligingsadviesgesprek aan!